Tanssikoulu AM Dancen Säännöt 

 

1. Ilmoittautuminen

Tanssikoulu AM Dancen tunneille ilmoittaudutaan sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta ennen tunnin alkua. Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen tulee olla huoltajan tekemä.

Ilmoittautuminen on sitova ja on voimassa yhden kauden ajan. Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että lasku tanssitunneista erääntyy maksettavaksi ja maksua ei palauteta, mikäli oppilas haluaa lopettaa kesken kauden.

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

2. Maksut

Kausimaksu määräytyy kyseisen tanssikauden hinnaston mukaisesti ja maksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksut veloitetaan kausittain. Tanssikausia on kolme: syys-, kevät- ja kesäkausi. Laskutettavan tiedot täytetään lomakkeelle tanssikoulun vastaanottotiskillä tullessa ensimmäiselle tanssitunnille. Vastaanotto täyttää laskun tiedot oppilaan tanssitunnin aikana ja oppilaan opettaja antaa laskun oppilaalle ensimmäisen tanssitunnin päätyttyä. Käytä laskun viitenumeroa laskua maksaessasi. Maksumuistutuksesta peritään 5 euron lisämaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli kausimaksua ei ole suoritettu, on tanssikoululla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen.

3. Kokeilukerta

Uudet asiakkaat voivat kokeilla tanssituntia 5 euron maksua vastaan. Tarjouksen voi käyttää kerran. Jos asiakas jatkaa tunneilla, kokeilukerta katsotaan ensimmäiseksi tanssitunniksi ja kokeilumaksu/kertamaksun summa vähennetään kausimaksusta.

4. Ilmoittautumisen peruminen

Asiakas sitoutuu tanssiryhmään aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan ja lasku tulee maksaa, ellei osallistumista peruta tanssikauden ensimmäisen viikon aikana myclubin kautta omalla käyttäjätunnuksella.

Jos ilmoitus lopettamisesta tehdään vasta kauden ensimmäisen toimintaviikon jälkeen, tulee peruutus tehdä aina kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen
annika.mutila@gmail.com. Peruutukseen vastataan vastausviestillä, jossa peruutus vahvistetaan käsitellyksi. Vasta tällöin peruutus astuu voimaan. Ilmoittautumista ei voi perua jättäytymällä pois tunneilta tai suullisesti opettajalle ilmoittamalla.

Asiakkaan tulee peruuttaa osallistumisensa viikon sisään tunnilla aloittamisesta, jolloin ensimmäinen tunti katsotaan kertakäynniksi (laskutetaan kokeilukerta/kertamaksu). Jatkaessaan tanssitunneilla, tulee koko kauden kausimaksu suorittaa. Kesken kauden lopettaneen asiakkaan kausimaksua ei palauteta.

Peruutusoikeus ei koske kilpa- ja intensiiviryhmiä, tanssileirejä ja lyhytkursseja.

5. Peruutukset tai tuntien siirrot tanssikoulun puolesta

Tanssikoululla on oikeus peruuttaa tunti äkillisen esteen (esim. opettajan äkillinen sairastuminen) johdosta. Peruutuksesta ilmoitetaan oppilaille sähköpostilla tai kiireellisessä tapauksessa tanssikoulun sosiaalisessa mediassa. Ensisijaisesti tanssitunnille pyritään saamaan sijaisopettaja.Tunteja voidaan siirtää toiseen ajankohtaan esim. opettajan sairastumisesta johtuen. Tunnin siirrosta ilmoitetaan oppilaille sähköpostilla. Mikäli opettaja on estynyt opettamasta pidempään, koululla on oikeus vaihtaa opettajaa. Kurssimaksua ei palauteta opettajan vaihtumisen takia.

Tanssikoululla on oikeus tuntimuutoksiin. Tanssitunnilla on oltava minimimäärä (8) ilmoittautuneita, jotta tanssitunti pidetään.

Tanssikoululla on oikeus tanssikoulusta riippumattomista syistä (tilojen tuhoutuminen, viranomaisten määräykset tai suositukset, virus, pandemia, force majeur) pitää opetustunnit interaktiviisena etäopetuksena, jossa opettaja voi antaa oppilaalle palautetta (videoyhteys) tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla tai siirtää kauden lähiopetustunteja eteenpäin. Kurssimaksua ei tällaisessa tilanteessa palauteta. Poikkeuksena hyväksytään lääkärin määräämä fyysinen este.

6. Tiedotus

Tanssikoulun toiminnasta tiedotetaan oppilaille sähköpostitse. Asiakkaan on huolehdittava, että omat yhteystiedot, etenkin oma sähköpostiosoite, on ajan tasalla. Asiakas pystyy muokkaamaan omia tietojaan omassa myclub profiilissaan osoitteessa amdance.myclub.fi

Tärkeät kausi-infot ja mahdolliset muutokset lähetetään sähköpostilla. Asiakas on vastuussa omista sähköpostiasetuksista, jotka voivat vaikuttaa sähköpostin vastaanottamiseen (esim. roskaposti).

Tiedottamiseen käytetään myös verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja tanssikoulun ilmoitustauluja.

7. Korvauskäytäntö, poissaolot ja sairastuminen

Yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa tanssikoululle. Jollet pääse esiintymään ryhmäsi oppilasnäytöksen esitykseen niin ilmoitathan siitä ohjaajalle tai Annikalle.

Tilapäisiä poissaoloja voi korvata osallistumalla toiselle vastaavan tai alemman tason tunnille. Tunnin on oltava saman hintainen tai edullisempi, saman pituinen tai lyhyempi ja tunnilla on oltava tilaa (ryhmä ei saa olla täynnä). Poissaolotunnin voi korvata vain saman tanssikauden aikana. Korvauslomakkeita on saatavilla tanssikoulun vastaanotossa. Täytä lomake ja anna se korvaavan tunnin opettajalle ennen tunnin alkua. Tanssituntia ei voi käydä korvaamassa etukäteen. Tanssitunnit, joilla tehdään näytöskoreografiaa, ei voi käydä korvaamassa kauden viimeisen 4 toimintaviikon aikana. Tanssitunteja ei voi siirtää seuraavalle kaudelle vaan ne on käytävä kyseisen lukukauden aikana. Tanssikoulu ei korvaa rahallisesti tunteja, jotka ovat asiakkaasta johtuvasta syystä jääneet käyttämättä kauden aikana.

Asiakas voi hakea kausimaksun palautusta pitkäaikaisen loukkaantumisen ajalta. Lähetä lääkärintodistus heti sairasloman alkaessa sähköpostitse AM Dancen toimistoon annika.mutila@gmail.com . Pitkäaikainen poissaolo on yli 4 viikkoa.

Tanssikoululla on oikeus keskeyttää oppilaan tunnit, mikäli hän häiritsee toistuvasti muiden oppilaiden työskentelyä. Tällöin oppilas maksaa kausimaksun keskeytykseen asti.